ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ

ဤ PDF ဖိုင်သည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတအကြောင်းများကို လော်ဝေါ်ဘာာဖြင့် ဆရာကြီးလုကာလဟုန်ဟောင်းလွမ်းမှ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖတ်ရှုလိုပါက ဤနေရာတွင်နှိပ်၍ Downloadလုပ်ယူနိုင်ပါသည်။

Share