မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် info@lhaovo.co အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

အခြားမှတ်ချက်မပြုထားပါက ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် တင်ထားသော အရာများအားလုံးသည် လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ၏ မူပိုင် ဖြစ်သည်။