လော်ဝေါ်သမိုင်းကြောင်းများ

လော်ဝေါ်လူမျိုးများ၏မူလအမည်အရင်းမှာ "လော်ဝေါ်" ဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်။ "လော်"ဆိုသည်မှာ"မြောက်အရပ်"၊ "ဝေါ်"ဆိုသည်မှာ"ဧရာမအုပ်စု" ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံမှာ မြောက်ဘက်အရပ်မှဧရာမလူအုပ်ကြီးဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။

လော်ဝေါ်လူမျိုးများလက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိသောနေရာများမှာ - 

၁) ဆော့လော်

၂) ချီဖွေ

၃) ကန်ပိုင်တီ

၄) ပန်ဝါ

၅) ဝိုင်းမော်

၆) ဗန်းမော်

၇) ဆွမ်ဘရာဘွမ်

၈) မြစ်ကြီးနား

၉) ဖားကန့်

၁၀) ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း

စသည့်နေရာများတွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။

                                   လော်ဝေါ်မျိုးနွယ်စုတို့၏ မျိုးနွယ်စုစဉ်ဆက်နှင့် အိမ်ထောင်သမိုင်းမျိုးစုပုံပြဇယား

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.