မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဆိုဒ်အား လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ မှထောင့်ပံ့ပါသည်

ဤဆိုဒ် နှင့်ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက email: info@lhaovo.co သို့ဆက်သွယ်ပါ

အခြား မှတ်ချက်မပြုထားပါက လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ မှ ရုပ်/သံ စာသားအားလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးသည်

အခြားမှတ်ချက်မပြုထားပါက ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် တင်ထားသော အရာများအားလုံးသည် လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ၏ မူပိုင် ဖြစ်သည်။