လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ

လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ(၂၀၁၅-၂၀၁၈)

၁။ ဦးရှီး​ဇော်လွမ်းဇောင်း     (ဥက္ကဌ)

၂။ ဦးချမ်လွေ့ဟောင်းဇယ်    (ဒုဥက္ကဌ)

၃။ ဦး၀ယော်ခေါင်ဒေါင်      (အတွင်းရေးမှူး)

၄။ ဦးချမ်လွေ့ဒေါင်ဟောင်း   (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)

၅။ ဦးဘီဟောင်းဒိုင်         (ရုံးအဖွဲ့)

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.